Indien u reeds 'n geregistreerde gebruiker is, sleutel u lidnommer, eposadres en wagwoord in en druk die "Teken in" knoppie.
Lid nr:
Wagwoord:
Epos adres:
Werwing van nuwe lede
Vertel julle vriende, familie, kollegas, bure van die uitstekende voordele wat Pretorium Trust bied - jy kan R250 verdien vir elke suksesvolle aansoek wat goedgekeur word !!
Verlore Kaarte - Tolvrynommer (Na-ure) - 0800 110 929 | Pretorium Trust (KoŲp)Bpk is n gemagtigde finansiŽle dienste verskaffer (lisensie nr 27531) en geregistreerde krediet verskaffer (NCR CP 228)